Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. La origini, Evhologhionul (Ευχολογιον / Molitfelnic / Требник) este cartea care cu­prinde rânduiala săvârşirii Sfintelor Taine (cu excepţia Hiroto­niei), a Ierurgiilor bisericeşti şi a slujbelor pentru diferite tre­buinţe. Drept prototip al acestei cărţi pot fi considerate Evho­lo­ghio­nul lui Serapion de Tmuis şi Cartea a VIII‑a a Con­sti­tu­ţi­ilor Apostolice. Drept urmare, Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în noiembrie 2011.